/

Bilim Kurgu Filmleri ve Bilimsel Yaratıcılık

6 dakikalık içerik

Bilim kurgu filmleri neden önemlidir?

Bilim kurgu filmleri hiç şüphesiz pek çok bilim severin favori film kategorisini oluşturmakta. Tabi ki sadece bilim severler değil aynı zamanda bilim insanları da bilim kurgu filmlerini oldukça sevmekte. Bunun yanı sıra bilim kurgu aslında pek çok yaratıcı süreç için insanları teşvik etmekte. Ayrıca yeni fikirler üretmeleri açısından da önemli etkilere sahip. Bilim kurgu filmlerde her zaman kelimenin tam manası ile bilimsellik bulunmayabiliyor. Hatta kimi filmlerde bolca çarpıtma bile görülebiliyor. Ancak buna rağmen gerek bilimin insanlar tarafından sevilmesi ve merak edilmesini sağlaması gerekse çok yönlü olarak insanların yaratıcılıklarını teşvik etmesi bakımından büyük önem taşımakta.

Yaratıcılık ve bilim kurgu

bilim kurgu filmleri
Albert Einstein’in The Saturday evening Post’a verdiği röportajın ilk sayfası.

Genelde çok fazla üzerinde durulmamasına rağmen bilim aslında yoğun bir yaratıcılık gerektirmekte. Genel olarak yaratıcılık yeteneği sanatla ilişkilendirilse de, farklı düşünme pratiklerine sahip olmayan ve yaratıcı deneyler tasarlayamayan bilim insanları aslında daha az üretken olup bilimsel ilerleme konusunda da rakiplerine göre geride kalabiliyorlar. Bu konuya dair Albert EinsteinHayalgücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar.” sözüyle aslında yaratıcı düşünmenin ne kadar önemli olduğuna dair bir vurguda bulunmuştur. Çünkü bilim insanları bilimsel metodolojiyi uygularken kendi dar kalıplarına sıkışma riskini de taşımaktadır. Doğaya karşı yaratıcı bir merak ile doğru soruları sorabilmek ve bu yönde önemli hipotezler ortaya koyabilmek, hayal gücü gibi geniş düşünmeyi sağlayacak kabiliyetlerde gerektirmektedir. Tabi ki yaratıcılık ve bilimin geniş kitlelerle buluştuğu önemli nokta ise bilim kurgu filmleri olmaktadır.

Bunu bir örnekle incelemek gerekirse fizikçi Brian Cox’ın “Doctor Who” incelemeleri yaptığı “ The Science of Doctor Who” dizide işlenen konular ya da gerçekçi gibi görünmeyen kavramların aslınsa bilimle nasıl ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Sadece bilim ve Doctor Who arasındaki ilişkiyi açıklamakla kalmıyor ilham verici sorularla da insanları düşünmeye teşvik ediyor.

bilim kurgu filmleri
The Science of Doctor Who, Brian Cox, BBC, 2013

“Ya yanlış öğrenirse?”

Bunun yanı sıra kimi yaklaşımlar ise bilim kurgu filmlerinin ya da bilim kurgu yayınlarının bilimsel gerçeklerin yanlış anlaşılabileceğini savunmaktadır. Yani bilimsel yaklaşımların çarpıtılarak algılanabileceği endişesi oluşturmakta. Ancak yapılan çalışmalar bunun bu kadar doğrudan bir ilişki olmadığını ortay koymuş durumda. Genetik ile ilgili bilim kurgu yayınları ve çocukların genetik algısı incelenmiş. Bu çalışma ile aslında bilim kurgu yayınları ve bilim algısı arasında bire bir ilişkiden çok karmaşık ve pek çok değişkeni içeren bir yaklaşım olduğu gözlemlenmiş. Bu durum çalışmada araba ve şöför benzetmesi ile ortaya konmuş. Bir arabayı kullanmak için kimsenin mekanik mühendisi olmaya ihtiyacı olmamakta, bu durum bilim içinde geçerli ve bilim kurgu filmlerindeki gerçek dışı yaklaşımları olduğu gibi kabul etmek için de bilim insanı olmak gerekmiyor.

Bilim Kurgu FilmleriBilim kurgu filmleri hayal gücünü teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerin kolay anlaşılması için önem taşıyan yapımlar. Özellikle güzel kurguya sahip ve içinde çeşitli soruları barındıran, izleyicilerini düşünmeye ve hayal kurmaya teşvik eden bilim kurgu filmleri bilimsel gelişme için önemli bir yere sahip.

Einstain ile röportajın tam metni: http://www.saturdayeveningpost.com/wp-content/uploads/satevepost/what_life_means_to_einstein.pdf

Genetik ve bilim kurgu üzerine bir araştırma: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00571055/document