//

Bakteriyel Direnç Uyandırmayan Antibiyotik Geliştirildi

6 dakikalık içerik

Geçtiğimiz günlerde “Bakteriyel direnci uyandırmayan geniş spektrumlu sentetik bir antibiyotik” başlıklı makale yayınlandı. Bakteriyel direncin halk sağlığı için fazlaca tehdit oluşturduğu günümüzde, bilim insanları konuya dair araştırmalara başladı. Yeni bir antibiyotik türü bu probleme çözüm olabilir.

Çalışmada antimikrobiyal direncin (AMR) halk sağlığı için kritik bir tehdit oluşturduğu söylenerek, “Bu durum düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kişilerin sağlığını ve refahını orantısız bir şekilde etkiler. Amacımız, AMR enfeksiyonlarını etkili bir şekilde tedavi eden, yapıları mevcut ve beklenen hasta ihtiyaçlarını karşılamak üzere kolayca değiştirilebilen, konjuge oligoelektrolitler (COE’ler) olarak adlandırılan sentetik antimikrobiyalleri belirlemektir” ifadeleri yer aldı.

Enfekte Olmuş Fareler Tedavi Oldu Ve Bakteriyel Direnç Uyanmadı

Çalışmada COE modüler yapısında spesifik değişiklikler içeren on beş kimyasal varyant sentezlendi. Her varyant, kültürlenmiş memeli hücrelerinde geniş spektrumlu antibakteriyel aktivite ve in vitro sitotoksisite açısından değerlendirildi. Antibiyotik etkinliği murin sepsis modellerinde analiz edildi. İn vivo toksisite, ilaç tedavisinin bir sonucu olarak fare klinik belirtilerinin çalışmasıyla değerlendirildi.

Geniş spektrumlu antibakteriyel aktivite sergileyen bir bileşik, COE2-2heksil belirlediklerini ifade eden araştırmacılar, “Bu bileşik, refrakter bakteriyemisi olan hastalardan türetilen klinik bakteriyel izolatlarla enfekte olmuş fareleri tedavi etti ve bakteriyel direnç uyandırmadı. COE2-2heksil, bakteriyel hücre canlılığını ve ilaç direncinin evrimini olumsuzlamak için birlikte hareket edebilen çoklu zarla ilişkili fonksiyonlar (örneğin, septasyon, motilite, ATP sentezi, solunum, küçük moleküllere membran geçirgenliği) üzerinde spesifik etkilere sahiptir. Bu bakteriyel özelliklerin bozulması, kritik protein-protein veya protein-lipit membran arayüzlerinin değişmesi yoluyla meydana gelebilir; bu, bakteriyel hücre lizizini tetiklemek için membranları istikrarsızlaştıran birçok membran bozucu antimikrobiyal veya deterjandan farklı bir etki mekanizmasıdır” ifadelerini kullandı.

Bakteriyel Enerji İlk Başta “Mikrobik Pil” Olarak Tasarlanmıştı

Süper mikropların tedavisi için potansiyel bir oyun değiştirici olarak, insanlarda neredeyse “tedavi edilemez” olarak kabul edilen bakterilerle enfekte olmuş fareleri iyileştiren yeni bir antibiyotik sınıfı geliştirildi.

İlaç, birçok bakteri fonksiyonunu aynı anda bozarak çalışıyor. Bu, test edilen her patojeni nasıl öldürdüğünü ve ilaca uzun süre maruz kaldıktan sonra neden düşük düzeyde bakteriyel direnç gözlemlendiğini açıklamış oluyor.

Söz konusu keşif şans eseri ortaya çıktı. ABD Ordusu, sahadayken cep telefonlarını şarj etmeye acil bir ihtiyaç duyuyordu. Bakteriler minyatür enerji santralleri oldukları için, araştırmacılar tarafından bileşikler, bakteriyel enerjiyi “mikrobik” bir pil olarak kullanmak üzere tasarlandı. Daha sonra bu bileşikleri, potansiyel antibiyotikler olarak yeniden kullanma fikri ortaya çıktı.

İlacı Benzersiz Kılan Özellik; Bakterilerin Ona Dirençli Hale Gelmemesi

Projenin baş araştırmacısı Scott P. Mahan, “Kimyasal bileşiklerin antibiyotik işlevi görüp görmeyeceği sorulduğunda, ağartıcıya benzer insan hücreleri için oldukça toksik olacaklarını düşündük. Çoğu zehirliydi – ama biri değildi – ve test ettiğimiz her bakteriyel patojeni öldürebilir” dedi.

İlacı benzersiz kılan özelliği, bakterilerin ona dirençli hale gelmemesi olarak açıklandı. Ve bakteriyel direnç, tipik olarak, bir ilacın pazardaki potansiyel değerini sınırladığından, antibiyotik geliştirmenin önünde büyük bir engeldir.

Önemli Bulgu; İlaca Karşı Bakteriyel Direnç Neredeyse Saptanamadı

Araştırmanın başyazarı Douglas M. Heithoff, “Önemli bulgu, ilaca karşı bakteriyel direncin neredeyse saptanamaz olmasıydı. Çoğu ilaç geliştirmenin bu aşamasında başarısız olur ve asla klinik uygulamaya geçmez” diye konuştu.

Antibiyotiğin kendine özgü bir etki mekanizması vardır. Spesifik bir mikrop fonksiyonunu hedefleyen çoğu ilacın (penisilin gibi) aksine, yeni ilaç aynı anda birçok fonksiyonu hedefliyor. İlacın klinik uygulamada kullanılabilmesi, klinik faydaların ve risklerin tam olarak anlaşılması için ek ilaç güvenlik ve etkililik çalışmalarının yapılması gerekiyor.

Kaynak: https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(23)00026-9/fulltext#%20