bağırsak florası nöronları düzenleyebiliyor

Bağırsak mikropları farelerde nöronları düzenlemeye yardımcı oldu

6 dakikalık içerik

Bağırsak mikropları, sindirim sisteminde yaşayıp konak organizmanın sindirimiyle ilgili çeşitli yararlı işlevler gören mikroorganizmalardır. Fareler üzerinde yapılan yeni bir çalışmada, bağırsak mikropları, farelerin korkularını unutmasına yardımcı olmak için nöronları düzenledi.

Bağırsak mikrobiyotası adı verilen bakteriler, beyin fonksiyonu ve davranış üzerinde belirgin etkiler oluşturur. Ancak bu etkileşimin altında yatan mekanizmalar büyük oranda bilinmemektedir. Önceki çalışmalar ve yeni bir çalışma bağırsaktaki mikroorganizmaların korkuya dayalı öğrenmeyi etkilediğini gösteriyor. Şimdi yeni yayımlanan bir çalışma, bağırsak-beyin ilişkilerini açıklayan çalışmalara eklendi.

Araştırmacılar, bizler kadar karmaşık bir mikrobiyotaya sahip olmayan fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, bağırsak florasının, korku ile ilişkili davranışlarda; gen eksperyonunda ve nöronların aktivite düzenlerinde değişiklikler gösterdiğini bildirdi.

Korku koşullandırma yöntemi uygulandı

Hayvanlar, yaşamları boyunca çevresel koşullara karşı tepkilerini günceller. Bu davranışsal adaptasyon süreci, beyindeki hücresel ve moleküler değişikliklerin altında yatar. Çalışmada nöroimmünoloji uzmanı Coco Chu ve meslektaşları, bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin böyle bir uyarlamayı nasıl etkilediğini analiz etti; korku koşullandırma.

İlk olarak ekip, fareleri bir titreşimi elektrik çarpmasıyla ilişkilendirmek için eğitti ve bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu ölçtü. İlişki normal olarak hem kontrol hayvanlarında hem de bağırsak mikrobiyomlarını yok etmek için antibiyotik tedavisi uygulanmış olan hayvanlarda gelişti. Araştırmacılar daha sonra, hayvanların davranışlarını güncelledikleri oranı ölçmeden önce, elektrik çarpması olmadan sesi tekrar tekrar çaldıkları bir söndürme işlemi uyguladı. Böyle bir güncelleme, korku yanıtının söndüğünü gösterdi.

Mikrobiyota eksikliği bulunan fareler tepkilerini güncelleyemedi ve kontrol hayvanları adapte olduktan uzun süre sonra sürekli korku verici davranış sergiledi. Ekip aynı fenomeni, hiçbir zaman bağırsak mikrobiyotası geliştirmemiş olan farelerde buldu.

Mikrobiyota metabolitler aracılığıyla nöronları etkiliyor

Bu çalışma, mikrobiyotanın korku kondisyonu üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışma değil. Önceki bir çalışma, mikrobiyotasız farelerde bu tepkinin edinilmesinde kontrollere kıyasla bir eksiklik olduğunu göstermişti. Ancak, Chu ve meslektaşları, korkunun tükenmesindeki belirli bir açığı ilk kez bildirdi. Çalışmaya göre, korku tepkisinin tükenmesi, büyük ölçüde beynin prefrontal korteksinin işlevine bağlı.

Araştırmacılar, hem nöronal aktivite düzenlerini hem de nöronlar arasında sinaptik bağlantıların oluşumunda rol alan dendritik dikenler olarak adlandırılan yapıların oluşumunu ve tükenmesini analiz etmek için hayvanlarda bu beyin bölgesinin in vivo görüntülemesini yaptı. Korku tüketme testi sırasında kontrol hayvanları, mikrobiyota eksikliği olan hayvanlardan daha az dendritik diken eliminasyonu ve daha fazla diken oluşumu gösterdi.

Son olarak ekip, gözlemledikleri bağırsak-beyin etkileşimlerini harekete geçirebilecek molekülleri tanımlamak için bağırsak metabolitlerini (metabolik işlemlerden üretilen moleküller) profillendirdi. Araştırmacılar, mikrobiyota eksikliği olan farelerde, kontrollerden daha az miktarda bulunan dört metaboliti buldu.

Makalede, mikrobiyotanın, beyindeki nöronları ve mikrogliyayı dolaşıma salınan metabolitler aracılığıyla etkilediği açıklandı.

Bağırsak mikrobiyotasının metabolik olarak aktif ve bağırsak ve beynin dolaşımdaki mikrobiyota türevli metabolitlerle iletişim kurduğu teorisi son derece popülerdir. Bu tür çalışmaların geliştirilmesi, belki de, travma sonrası stres bozukluğu gibi travmatik veya endişe verici deneyimlerin söndürülmesinde etkili olabilir. Chu ve meslektaşlarının çalışmaları, bu tür sıkıntılar yaşayan kişilere yardım etmek için bağırsak mikrobiyotasını ve metabolitlerini hedef alınmasını gösteriyor.

Chu ve arkadaşlarının çalışması Nature‘da yayımlandı.

Kaynaklar;

Nature Research Journal

Wikipedia-bağırsak florası nedir?