gıdalarda böcek katkısı

Avrupa’da gıdalarda böcek katkısı için yeni onay

5 dakikalık içerik

Gıdalarda böcek katkısı için yeni bir böcek türüne daha onay verildi. İnsana tüketimine sunulacak gıdalarda kullanılmak üzere üretilen gıdalarda Alphitobius diaperinus türü un kurdunun larvası için onay Avrupa Gıda Komisyonu onay verdi. Böcek yemek isteyip istememek tüketicilere kalmış olsa da katkı olarak kullanılan bileşenler tüketiciler için bir soru işareti. Böceklerin alternatif bir protein kaynağı olarak kullanılması yeni bir durum olmamakla birlikte dünyanın birçok yerinde böcekleri düzenli olarak tüketen toplumlar da bulunuyor.

Gıdalarda Böcek Katkısı Avrupa’nın “Yeni Gıda” sı

Yeni Gıda terimi ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs 1997 tarihinden önce AB’de insanlar tarafından önemli ölçüde tüketilmemiş gıda olarak tanımlanmaktadır. Böcekler ve gıdalarda böcek katkısı da bu kapsamda Yeni Gıda olarak anılmaktadır. Geçmişte gıda olarak tüketilen böceklere dair anekdot niteliğinde kanıtlar olmasına rağmen, hiçbir Üye Devlet, herhangi bir böcek türü için 15 Mayıs 1997’den önce önemli ölçüde insan tüketimini doğrulamamıştır.

Yeni Gıda Yönetmeliği, yalnızca Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan sıkı bir bilimsel değerlendirmenin ardından bir ürünün onaylanmasıyla ilgilidir. Kurum, gıdanın insan sağlığı açısından bir güvenlik riski oluşturmadığını mevcut bilimsel kanıtlar ışığında doğrular. Bu gıdalarda böcek katkısı için de geçerli bir onaylamadır.

Güncel verilen izin ise bir tür un kurdu ve kısmen yağı alınmış tozuna yeni bir gıda olarak izin verme prosedürünün son adımlarından biridir. Bu izinleri talep eden bir gıda işletmecisinin ürünü AB pazarına sürmesine izin vermesi için Komisyon  yeşil ışık yaktı. Komisyon şimdi bu amaçla yasal bir düzenleme kabul edecek. Bu zaten sarı un kurdu, göçmen çekirge ve ev kriketi olarak bilinen böceklerden elde edilen gıda katkıları için daha önce de işlemiş bir prosedürdü.

Avrupa’da dördüncü böcek türü gıda olarak izin aldı

Komisyon, dördüncü bir böcek olan Alphitobius diaperinus‘un (küçük un kurdu) gıda olarak piyasaya sürülmesine izin verdi.

 gıdalarda böcek katkısı

İzin alan böcek türü ve yaşam evresi ise Türkçesi Buffalo Kurdu olan ‘lesser mealworm’, Tenebrionidae familyasına ait bir böcek türü olan Alphitobius diaperinus‘un larva formudur.

Yeni yemek, çekirgenin dondurulmuş, macun, kurutulmuş ve toz formlarından oluşur. Genel nüfus için bir dizi gıda ürününde bir gıda bileşeni olarak pazarlanması amaçlanmaktadır.

Buna ek olarak, Komisyon ilk kez tüm Acheta domesticus’tan (ev kriket) elde edilen kısmen yağı alınmış tozun yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin verdi.

Bu iki yeni gıdaya izin verilmesi, başvuru sahiplerinin belirli kullanım koşulları altında bu böcek türünü AB pazarına arz etmesine olanak tanıyacaktır.

İlgili Komisyon İzini için : https://food.ec.europa.eu/safety/novel-food/authorisations/approval-insect-novel-food_en