//

Aşı Olmayanlar, Aşı Olanların Hastalık Riskini Artırıyor

4 dakikalık içerik

Kanada Tabipler Birliği Dergisi (CMAJ)’nde yayınlanan yeni bir çalışma, aşısız bireylerin aşılı olanların güvenliğini tehdit ettiğini gözlemledi. Bu yeni modelleme çalışması SARS-Cov-2 aşı oranları yüksek olsa bile, aşısız kişilerin aşılı kişilerde hastalık riskini artırdığını öne sürdü.

Aşısız Kişiler Aşılananlar Arasında Orantısız Risk Oluşturuyor

Çalışmada aşılama evrensel olmasa da, aşı geliştirme hızının COVID-19 pandemisi sırasında benzersiz bir başarı olduğu vurgulanarak, “Aşı karşıtları, karşıtlılarını genellikle aşılanmamışların hakları açısından sunar. Bu çalışmada aşılı ve aşısız nüfusun karışmasının, aşılı insanlar arasında SARS-CoV-2 enfeksiyonu riski üzerindeki etkisini araştırmaya çalıştık” deniyor. Bu bağlamda yapılan araştırmada, aşı olmamış kişilerin aşı olmuşlar üzerinde olumsuz etki oluşturacağı iddia ediliyor.

Ortak yazarlarla birlikte Toronto Üniversitesi Dalla Lana Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. David Fisman, aşı zorunluluklarına karşı çıkan birçok kişinin bunu bireysel bir tercih gibi gördüğünü ifade ederek, “Ancak, aşılamayı bırakan kişilerin yaptığı seçimlerin, aşılananlar arasında orantısız bir şekilde risk oluşturduğunu gördük” diye konuştu.

Aşılı Kimselerde Önemli Sayıda Yeni Enfeksiyon Riski Var

Araştırmacılar, aşısız ve aşılı insanlar arasındaki etkileşimin tesirini incelemek için basit bir model kullandı. Bu çalışmada insanların aynı aşı statüsüne sahip diğer kişilerle özel temasının yanı sıra, farklı gruplar arasında rastgele etkileşimin olduğu benzer durumlar da simüle edildi. Aşısız- aşısız karıştırıldığında, aşılı kişilerde riskin daha düşük olduğu görüldü. Aşılı ve aşısız insanlar karıştırıldığında ise, aşı oranlarının yüksek olduğu senaryolarda bile, aşılı kişilerde önemli sayıda yeni enfeksiyon meydana geleceği doğrulandı. Ayrıca araştırmacılar bu bulguların tek bir SARS-Cov-2 durumu ya da varyantı için geçerli olmadığını, gelecekteki SARS-CoV-2 dalgaları veya yeni varyantlarla ilgilide olabileceğini duyurdu.

Çalışmanın yazarları, aşılanmamış insanlar arasındaki riskin yalnızca onları ilgilendirmediğini söyleyerek, “Aşı politikasının formüle edilmesinde, aşı olmayı seçenlerin yanı sıra olmamayı seçenler için de eşitlik ve adalet konusunun dikkate alınması gerekiyor” vurgusunu yaptı.

 

Kaynak: cmaj.ca