Arktik Araştırma Seferi
/

3. Ulusal Arktik Araştırma Seferi Önemli Bulgularla Tamamlandı

8 dakikalık içerik

Türk bilim insanlarının gerçekleştirdiği 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-III), Arktik bölgesindeki önemli sonuçlarıyla tamamlandı. Arktik araştırma seferi ekibi, 28 istasyon noktasında gerçekleştirdiği örneklemeler ve ölçümlerle, iklim değişikliği, çevre kirliliği, deniz canlıları ve ekosistem hakkında önemli veriler elde etti. Bu çalışmalar, geleceğe ışık tutacak sonuçlar sunması ve ülkenin bilimsel arenadaki öncü konumunu pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

3. Ulusal Arktik Araştırma Seferi ‘nde neler bulundu?

İklim değişikliğinin etkilerinin iki kat daha fazla gözlendiği Arktik bölgesindeki Arktik Araştırma Seferi çalışmaları dünya genelindeki orta enlem ülkeleri için de değerli bilgiler sunması bekleniyor. Mikroplastikler, deniz kirliliği, biyoçeşitlilik ve yenilenebilir enerji gibi konularda yapılan çalışmalar, deniz ekosistemi ve çevresel sağlık açısından önemli sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.

Elde edilen bulgular, gelecekteki stratejik kararların ve politikaların şekillenmesinde rehberlik edecek önemli verilere dönüşecek. Arktik bölgesinin henüz haritalanmamış noktalarına ışık tutan bu çalışmalar, aynı zamanda deniz trafiği ve iklim değişikliği gibi küresel konuların anlaşılmasına katkı sağlayacak. Bu anlamda gerçekleştirilen araştırmalar, Türkiye’nin küresel bilim arenasındaki varlığını daha da güçlendirecek. Elde edilen sonuçlar ulusal ve uluslararası bilim topluluğuyla paylaşılarak bilimsel iş birliği ve uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Uluslararası işbirliği yapıldı

Ulusal Arktik Araştırma Seferi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, çeşitli araştırma enstitüleri, üniversiteler ve yabancı bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Arktik bölgesinin çeşitli yönlerini incelemek amacıyla oluşturulan bilim heyeti, 28 istasyon noktasında örneklemeler ve ölçümler yaparak geniş kapsamlı bilimsel çalışmalarda bulundu. Ekip, deniz ekosistemi, iklim değişikliği, çevre kirliliği, mikroplastik etkileri, deniz buzulları, yenilenebilir enerji potansiyeli ve daha birçok konuda araştırmalar gerçekleştirdi.

Aynı zamanda sefer, uluslararası iş birlikleriyle de zenginleştirilerek Türkiye’nin bilim diplomasisine katkı sağladı. Brezilya, Çekya ve Norveç’ten araştırmacılar da sefere katılarak farklı ülkelerden gelen uzmanların bir araya geldiği çok yönlü bir bilimsel platform oluşturuldu. Seferin sonuçları, 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu’nda paylaşılacak ve Türkiye’nin kutup araştırmalarındaki yerini daha da sağlamlaştırmasına yardımcı olacak.

3. Ulusal Arktik Araştırma Seferi ‘nde Neler Yapıldı?

 1. Arktik Araştırma Seferi Türk ekibi, TÜBİTAK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, çeşitli araştırma enstitüleri, üniversiteler ve yabancı bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 2. Sefer ekibi, 28 farklı istasyon noktasında örneklemeler ve ölçümler yaparak kapsamlı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiştir.
 3. Barents Denizi’nde bulunan örnekleme noktalarında, 14 farklı projeyi kapsayan bilimsel araştırmalar yürütülmüştür.
 4. Arktik Okyanusu’ndaki ekosistem, balıklar, deniz canlılarının durumu, meteorolojik gelişmeler, atmosferdeki kirlilik gibi çeşitli konular araştırılmıştır.
 5. Seferde iklim değişikliği ve çevre kirliliği konuları önemli bir yer tutmuştur.
 6. Denizdeki kirleticilerin tespiti, mikroplastik etkileri, deniz buzullarının gözlemlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 7. 28 farklı örnekleme noktasında deniz suyu örneklerinden ağır metal, besin elementleri, askıda katı madde gibi parametrelerin analizleri TÜBİTAK MAM laboratuvarlarında yapılmıştır.
 8. Ekosistemi etkileyen sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH seviyesi, iletkenlik, tuzluluk gibi deniz suyu fiziksel parametrelerinin ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
 9. Deniz ve okyanuslar için tehlike oluşturan mikroplastikler üzerinde yaşayan bakteri çeşitliliği araştırılmıştır.
 10. Barents Denizi’ndeki çevresel etkilerin gözlemlenmesi amacıyla fitoplankton ve klorofil-a değişimi İHA ile alınan hava fotoğrafları yardımıyla incelenmiştir.
 11. Gemide kurulan “Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu” ile rüzgar hızı, hava sıcaklığı, nem, basınç gibi parametreler ölçülerek kayıt altına alınmıştır.
 12. Arktik Okyanusu’nda açık deniz balıkçılığı mevzuatının takibi için uzman görüşleri alınmış ve deniz trafiği gözlemleri yapılmıştır.
 13. Hava kirliliği seviyeleri ve havada partikül madde ölçümleri gerçekleştirilerek endüstriyel ve deniz taşımacılığı faaliyetlerinin hava kalitesine etkileri incelenmiştir.
 14. Sefer kapsamında UV radyasyon verileri toplanarak her iki kutup bölgesindeki değişimler araştırılmıştır.
 15. Fotovoltaik termal kollektör üzerinde yapılan ölçümlerle güneş enerjisinin kullanım potansiyeli ve eşdeğer karbon emisyonu değerleri incelenmiştir.
 16. “TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri” kapsamında üretilen adsorban maddenin Arktik bölgede test edilmiştir.
 17. Seferde farklı ülkelerden gelen araştırmacılar da katılarak uluslararası iş birlikleri sağlanmıştır.
 18. İtalya Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile iş birliği yapılarak deniz suyu ve fitoplankton örnekleri toplanmıştır.
 19. Seferde elde edilen ilk bulguların, 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu’nda diğer bilim insanlarıyla paylaşılacağı belirtilmiştir.

 

Kutuplara giden ilk Türkler

Kaynak : Tübitak