Bilim İnsanları

Aristoteles – Biyolojinin Kurucusu

Aristoteles kimdir, biyoloji ve zooloji çalışmaları

Aristoteles M.Ö. 384-322 yılları arasında yaşamış felsefe ve doğa bilimlerinin pek çok alanında çalışma yapmış antik dönem bilginidir. Aristoteles yaptığı gözlemler, çalışmalar ve yazdığı kitaplarla biyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Yaygın olarak filozof kimliğiyle bilinse de felsefenin yanı sıra doğa bilimlerine dair bir çok eser ortaya koymuştur. Çevredeki pek çok canlıyı incelemiş, gezginlerle farklı coğrafyalardaki canlıları konuşmuş, bunları belli bir düzende ele almıştır.

Dönemindeki ve öncesinde diğer pek çok felsefe ya da araştırmacı da doğa bilimleri ve hayvanlar üzerine çalışmalar ortaya koymuştur. Ancak Aristoteles’in hayvanlar üzerine çalışmaları önemli bir farka sahiptir. Aristoteles’in yaptığı çalışmalar kapsamlı geniş gözlemler içermektedir. Bununla birlikte bu gözlemlerini kuramsal bir çerçeve içine ele almış ve anlamlandırmıştır. Doğaya ve hayvanlara olan geniş kapsamlı sistematik yaklaşım ilk olarak Aristoteles’in çalışmalarında görüldüğü için zoolojinin kurucusu olarak atfedilir.

Aristoteles : Zoolojinin kurucusu

Aristoteles biyoloji

Aritoteles, çalışmalarında 450 kadar hayvan türünü incelemiş ve eserlerinde bahsetmiştir. 50 hayvan üzerinde ise detaylı çalışmalar yapmıştır. Detaylı çalışmalar yaptığı hayvanlar üzerinde diseksiyon yapmış, iç yapılarını incelemiştir.

İncelediği hayvanlar çoğunlukla yaşadığı coğrafya çerçevesinde erişebildiği bölgelerdeki canlılardır. Yunanistan, Ege Adaları ve Anadolu’daki canlılar temel olarak incelediği canlıları barındırır. Bunun yanı sıra egzotik bölgelerden gösteri amaçlı ya da koleksiyon amaçlı getirilen hayvanları da incelemiştir. Bunlar Libya, Etiyopya, Kızıldeniz ve Hindistan gibi bölgelerden getirilen maymun, fil, deve ve aslan gibi hayvanlardır.

Aristoteles, temel olarak ayrıntılı gözlemlerler, karşılaştırmalı incelemeler diseksiyon çalışmaları ile hayvanları ve doğayı araştırmıştır. Bunun yanı sıra gezginlerin anlattığı hayvan hikayelerini dinlemiş, ancak bunlara karşı oldukça şüpheli yaklaşmıştır. Eserlerinde çalışmalarını detaylı olarak anlatmasının yanı sıra çizimlerle de zenginleştirmiştir.

MÖ 344-342 yılları arasında Aristoteles evrenin oluşumu ve işleyişine ilişkin kuramlarını geliştirirken, hayvanlar üzerine olan eserlerini de yazmıştır. Bu bağlamda, Aristoteles’in hayvanlarla ilgili çalışmalarını, felsefi yaklaşımından bağımsız incelemek anlamı azaltacaktır. Aristoteles’in hayvanlar üzerine 7 tane eseri bulunmaktadır.

Aristoteles’in hayvanlarla ilgili eserleri;

  • Hayvanların Tarihi Hakkında (*Historia Animalium),
  • Hayvanların Kısımları Üzerine (De Partibus Animalium),
  • Hayvanların Üremeleri Üzerine (De Generatione Animalium)
  • Ruh Üzerine (De Anima)
  • Doğa Bilimleri Üzerine (Parva Naturalia)
  • Hayvanların Hareketi Üzerine (De Moto Animalium)
  • Hayvanların Gelişimi Üzerine (De Incessu Animalium)
Yazar Hakkında

Hacettepe Biyoloji Bölümünden 2011 yılında mezun olduktan sonra ODTÜ’de Antik DNA çalışmaları ile lisans üstü eğitimini sürdürmüştür. Lisans eğitiminde ve daha sonrasında ekoloji ve popülasyon ile ilgilenmiş olup, vektör ekolojisi üzerine çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır. ODTÜ’de lisans üstü çalışmalarına devam ederken biyoteknoloji girişimciliğine adım atmış olup, Türkiye’de inovatif biyoteknoloji ekosisteminin gelişmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Bildiklerini ve öğrendiklerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyan Elçin, doğrulanabilir Türkçe bilimsel yayın kaynaklarının az olmasından rahatsız olmuş ve ortağı Emre ile birlikte Bilimma'yı kurmuştur. Ekim 2016'dan itibaren bilimsel haber ve bilgilerin sorgulanabilir kaynaklarla insanlara ulaşması için yazılar yazmaktadır. Fotoğraf çekmek, arazi çalışmalarına katılmak ve gezmek başlıca ilgi alanları olup, ERES Biyoteknoloji'de projelerini sürdürmektedir.
Bilim dünyasının son haberlerini kaçırmamak için eposta bültenimize hemen üye olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir