/

Arılar da öğrenebilir !

2 dakikalık içerik

Queen Mary University of London (QMUL) araştırmacıları ilk defa bir böcek türünün (Bombus terrestris , bombus arısı) nesiller boyunca öğrenme ve yetenek kazanma süreçlerini inceledi. Bu çalışmada özellikle kültürel aktarım konusu ele alındı. Genel olarak kültürel aktarımın daha karmaşık bilişsel süreçlere sahip canlılarda olduğu düşünülüyordu. Ancak arılarında birbirlerine çeşitli bilgileri aktarabildikleri gösterildi.

 

PLOS Biology dergisinde yayınlanan çalışmada, yapay çiçeklerdeki sükrozu almak üzere arıları eğittiler. Daha sonra yapay çiçeklere bir ip bağladılar ve transparan bir platformun altına koydular. Arılar yapay çiçeklerdeki sükrozu fark ettiklerinde, çiçeklere bağlanan iple çekmeyi öğrendiler. Deneyin sonraki aşamasında ise ortama bir de yapay çiçeklerle alıştırma yapılmayan arılar kondu. Bu durumda ise yeni gelen arılar, daha önceden eğitilmiş arılardan sükroza nasıl ulaşacaklarını öğrendiler. Bu denemedeki arıların yaklaşık %60’ı başarı gösterdi. Deneyin üçüncü aşamasında ise eğitilmiş arılar koloniye geri aktarıldı ve koloniler gözlemlendi. Daha önceden eğitilmiş arı, tüm koloniye öğrendiğini aktarma konusunda büyük bir başarı gösterdi.

PLOS Biology