orcid nedir

Araştırmacılar için ORCID ‘in önemi – Tüm çalışmalarınız tek bir kullanıcı altında

4 dakikalık içerik

ORCID ID nedir ve neden araştırmacılar ihtiyaç duyar?

Araştırmacılar için soyadı değişikliği, isim benzerliği, isimlerin yanlış yazılması gibi durumlar makalelerinin bir arada bulundurulması açısından sorunlara sebep olabilmekte. Bazen bu durumlardan ötürü bir araştırmacının tüm makalelerine ulaşmakta güçlük çekebilmekteyiz. Bu sorun ayrıca yazar ya da bağlı olduğu kurum / kuruluş hakkında yapılan analizlere de olumsuz etki ederek verilerde hatalar ortaya çıkarmaktadır.

ORCID size nasıl faydalı olur?

Araştırmacıların makalelerinin tamamanın tek bir kullanıcı altında toplanabilmesi için ORCID (Open Researcher and Contributor ID) isimli bir platform oluşturuldu. ORCID’in tam olarak amacı, tek bir dijital kimlik kullanılarak bir araştırmacının tüm çalışmalarının tek bir hesap altında bulundurulmasıdır. Bir ORCID ID’si yayınlar, bağışlar, eğitim hayatı, istihdam ve diğer biyografik bilgiler de dahil olmak üzere araştırmacının kariyeri boyunca bilgilerini güvenilir, kesin ve kalıcı bir şekilde tutar. ORCID, topluluk temelli, kar amacı gütmeyen bir oluşumdur ve Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı URI’dir.

ORCID’in faydaları;

  • Sizi aynı veya benzer adlara sahip diğer yazarlardan ayırır.
  • Çalışmanızın açıkça size atfedilmesini sağlar.
  • Özellikle kariyeriniz boyunca farklı isimler almış veya kullanmışsanız, kariyer ve eğitim bilgilerinizi bir arada tutar.
  • Potansiyel işbirlikçiler, fon verenler, potansiyel işverenler, konferans düzenleyiciler, yayıncılar dahil olmak üzere araştırma çıktılarınızı kolayca bulmanızı kolaylaştırır.
  • Akademik kariyeriniz süresince sizin bilgilerinizi bir arada tutar ve akademik platformlarda sizi temsil eder.
  • Farklı iş akış süreçlerine verimlilik katarak size zaman kazandır. Örneğin, bir hibe başvurusu veya makale başvuru formu doldururken biyografik veya bibliyografik verileri tekrar tekrar yazma ihtiyacını azaltır.
  • Makaleler, veri setleri, performans çalışmaları ve hatta hakem değerlendirmeleri gibi çok çeşitli araştırma çıktıları ve etkinlikleri ile bağlantı kurabilir.
  • Açık kaynak kodlu olduğu için diğer akademik hizmetlerle entegre edilebilir.

TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda, ORCID bilgisinin kullanılması kararlaştırıldı. Araştırmacıların ORCID hesabını makalelerinde belirtmesi öneriliyor.

ORCID hesabı oluşturmak için buraya tıklayınız.

Kaynak;

ORCID