araştırma üniversiteleri
/

Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin performansı açıklandı

8 dakikalık içerik

Araştırma üniversiteleri ve aday araştırma üniversitelerinin iki yıllık performansları YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından açıklandı.

Yükseköğretimde çeşitliliği amaçlayan “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında belirlenen “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri” 26 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmişti. Proje kapsamına giren üniversitelerin performansları, YÖK bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde YÖK’te “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri 2017 ve 2018 Yılları Performans İzleme ve Değerlendirme Sonuçları”nın açıklandığı bir toplantı yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, YÖK Üyeleri ve araştırma / aday araştırma üniversitelerinin rektörleri ve yardımcıları katıldı. Prof. Dr. Saraç, On Birinci Kalkınma Planında araştırma üniversiteleriyle ilgili 4 politika tedbirinin yer aldığını söyledi. Kalkınma Planı’nda dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az iki üniversitemizin ilk 100’e ve en az beş üniversitemizin de ilk 500’e girmesine ilişkin hususun yer aldığını sözlerine ekleyen YÖK Başkanı, “Araştırma üniversiteleri öncelikli olmak üzere bu hedefe ulaşma potansiyeli yüksek üniversitelerimiz belirlenecek ve tespit edilecek bu üniversitelerimize 5 yıl süreyle özel destek programı uygulanacaktır.” dedi.

Üniversiteler 3 başlık altında değerlendirildi

Başkan Saraç’ın ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin 2017 ve 2018 Yılları Performans İzleme ve Değerlendirme Sonuçları”nı içeren sunumu yaptı. 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinin performans değerlendirmesi yapıldı. Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi ile Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri “Araştırma Kapasitesi”,“Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İşbirliği” olmak üzere 3 başlık altında toplam 33 göstergeye göre sıralandı.

“Araştırma Kapasitesi” başlığı altında, üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, ulusal proje sayısı, ulusal projelerden elde edilen fon tutarı, uluslararası proje fon tutarı, ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent belge sayısı, faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, doktora mezun sayısı ve doktora öğrenci sayısını değerlendirildi.

“Araştırma Kalitesi”nde, Incites dergi etki değerinde yüzde 50’lik dilime giren bilimsel yayın oranı, Incites dergi etki değerinde yüzde 10’luk dilime giren bilimsel yayın oranı, ulusal bilim ödülü sayısı, öğretim üyesi firma sayısı, öğrenci/mezun firma sayısı, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 1004 Teknoloji Platformu Projesi kapsamında alınan fon tutarı, bilimsel yayınların ve tezlerin açık erişim yüzdesi, dünya akademik genel başarı sıralamalarında ilk 500’e girme sayısı ve akredite edilmiş program sayısı göstergeleri dikkate alındı.

“Etkileşim ve İşbirliği” başlığı altında ise, üniversite-üniversite işbirlikli yayın oranı, üniversite-sanayi işbirlikli yayın oranı, uluslararası işbirlikli yayın oranı, üniversite-sanayi işbirlikli patent belge sayısı, uluslararası işbirlikli patent belge sayısı, kamu fonları kapsamında üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, kontratlı üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve dolaşımdaki öğretim üyesi/öğrenci sayısı göstergeleri incelendi.

Performansı en yüksek üniversite ODTÜ oldu

Oluşturulan endeks kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin “2017 ve 2018 yılı” performanslarına göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

araştırma üniversiteleri

* Aday Araştırma Üniversitesi

Değerlendirme sonuçlarına göre programda yer alan üniversitelerin performansının bir önceki yıla göre önemli ölçüde yükseldiği görülüyor. Performansı en yüksek ilk 5 üniversitemiz de değerlendirme yapılan her iki yıldaki konumlarını korudu. Buna göre performansı en yüksek üniversitelerimiz; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi.

YÖK, yaptığı açıklamada ilk 5’te yer alan araştırma üniversitelerine teşvik ve takdir niteliğinde ilave ödenek verileceğini belirtti. Ayrıca, araştırma ve aday araştırma üniversitelerine ek olarak kadro tahsisi, yurtdışında doktora eğitimi, TÜBİTAK destekleri gibi imkanlar da tanınacak.

Kaynak;

YÖK