Antik stromatolitler en eski fiziksel bulgular olabilir – NASA

4 dakikalık içerik

NASA Exobiology Programı’nın desteklediği yeni bir çalışma, stromatolitlerdeki* lipit biyobelirteçler hakkında ayrıntılı bilgiler sunuyor. Araştırma, Meksika’nın Baja California Sur eyaletine bağlı Guerrero Negro‘da, göletlerdeki mikrobiyal mat topluluklarına ışık tutuyor.

              *Stromatolitlerözellikle daha çok mavi-yeşil algler olarak bilinen siyanobakteri gibi mikroorganizmaların biyofilmlerinin tortu   tanelerinin bir araya gelip yapışması, birikmesi ve donması ile sığ sularda oluşan genişleme eğilimli katmanlı yapılardır. İlk olarak 3,5 ila 3,8 milyar yıl önce oluştukları düşünülmekte.

Mikrobiyal matlar, stromatolitler olarak bilinen jeolojik özelliklerin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Bunlar, matların sıkışması ve tortu ile etkileşime girmesiyle zaman içinde biriken kayalık tümseklerdir. Stromatolitler bugün Guerrero Negro gibi ortamlarda bulunabiliyor ancak bu yapılar Dünya’nın jeolojik kayıtlarında da vardır.

NASA, çalışmada bir konuya vurgu yapıyor; Antik stromatolit yapılar, dünyadaki bilinen en eski fiziksel bulgular olabilir. Antik stromatolitler, gezegenimizin ilk ortamları ve yaşamın evrimi hakkında önemli ipuçları sunabilir. Antik stromatolitleri belirlemek zordur çünkü antik mikrobiyal matların bileşimi ve tortu üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Ayrıca, bu yapılar inanılmaz derecede eskidir ve zaman içinde sayısız jeolojik ve kimyasal işlemle değişime uğramıştır.

NASA antik biyo topluluklara önem veriyor

mikrobiyal matlar
Kalın mikrobiyal matlar bu göletin dibinde bir çizgi oluşturuyor. / Guerrero Negro / Foto; NASA

Guerrero Negro’daki matlar, alçıtaşı birikintilerinde bulunur ve çapraz kesitte belirgin pigment katmanları görünür. Araştırmacılar, değişiklikleri daha iyi anlamak için katmanlar aracılığıyla karbonun sabitlenmesini ve akışını inceledi. Yapının her katmanında farklı mikroorganizma popülasyonları, molekülleri değiştiriyor. Lipitler katmanları aşağı doğru hareket ettirdikçe fermentörler, sülfat düşürücüler ve metanojenler dahil olmak üzere farklı mikrobiyal gruplar tarafından parçalanıyor.

Çalışma, Geobiology dergisinde, “Bir endoevaporitik alçıtaşı kabuğu mikrobiyal matından elde edilen lipit biyobelirteçlerinin karbon izotopik bileşimi, mineralize organik karbon döngüsünü ortaya çıkarmaktadır.” başlığıyla yayımlandı.

Çalışma, Exobiology Programı kapsamında NASA Astrobiology tarafından desteklendi. Araştırma, NASA’nın evreni anlama, insan araştırmalarını ilerletme ve gelecek nesillere ilham verme çabalarının önemli bir parçası olarak gösterildi. NASA Artemis programı ile Ay’ın keşfini ilerlettikçe, diğer gezegenlerdeki yaşam arayışı da daire için öncelikli bir konu olmaya devam ediyor.

Kaynaklar;

NASA Astrobiology

Geobiology