Anti-inflamatuvar maddeler majör depresyon semptomlarını bastırıyor

4 dakikalık içerik

Anti inflamatuvar maddelerin, majör depresyon semptomlarını (belirti) bastırdığı yeni bir meta-analiz çalışmasında bildirildi.

Çalışmaya göre, aspirin / parasetamol, statinler ve antibiyotikler gibi anti-inflamatuvar maddeler, majör depresyon semptomlarını güvenli ve etkili bir şekilde azaltabilir. Çalışmanın bulgularına göre, bu maddeler standart antidepresan tedavisine eklendiğinde daha da güçlü etkiler gösteriyor.

Klinik olarak depresyonda olan kişilerin yaklaşık üçte biri mevcut ilaca ve konuşma terapilerine olumlu yanıt vermemekte ve ilaçların yan etkileri nispeten yaygın görülmektedir. İnflamatuvarın majör depresyonun gelişimine katkıda bulunduğu önceki çalışmalarda bulunmuştu. Ancak durumu tedavi etmek için çeşitli anti-inflamatuvar maddeler kullanan klinik çalışmaların sonuçları yetersiz kalmıştı.

Depresyon tedavisinde anti-inflamatuvar maddelerin etkisi incelendi

Bu nedenle araştırmacılar mevcut bulguları gözden geçirdi ve ekip, anti-inflamatuvar maddelerin model (plasebo) tedaviden daha iyi sonuçlar gösterip göstermediğini görmek için verileri, tek başına mı yoksa standart antidepresan tedaviye ek olarak mı kullandıklarını görmek için işe koyuldu.

Çalışmada anti-inflamatuvar maddeler;

  • steroidal olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler),
  • Omega-3 yağ asitleri,
  • inflamatuvar kimyasalların üretimini engelleyen ilaçlar (sitokin inhibitörleri),
  • statinler,
  • steroidler,
  • antibiyotikler (minosiklinler),
  • uyku bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç (modafinil),
  • NAC olarak bilinen, kistik fibroz ve KOAH (akciğer hastalığı) balgamını azaltmak için kullanılan ve ayrıca bir antioksidan takviyesi olarak alınan N-asetil sistein’e dahil edildi.

Anti-inflamatuvar maddeler depresyon tedavisinde plasebodan daha etkili

Araştırmacılar, Ocak 2019’a kadar yayımlanmış uygun çalışmaları bulmak için araştırma veritabanlarını inceledi. Depresyon ölçeklerinde değişiklik bildiren 1610 kişiyi içeren 30 ilgili randomize kontrollü çalışma buldular. Bu çalışmaların 26’sından gelen verileri topladılar.

Birleştirilmiş veri analizi, anti-inflamatuvar maddelerin plasebodan daha iyi olduğunu ve standart antidepresan tedavisinin etkilerini arttırdığını gösterdi. 

Bu maddeler, genel olarak semptom şiddetini azaltmada yüzde 52  ve plaseboya göre yüzde 79 daha etkiliydi. Çalışmanın ayrıntıları, NSAID’lerin, omega 3 yağ asitlerinin, statinlerin ve minosiklinlerin, plaseboya kıyasla majör depresif semptomları azaltmada en etkili olduğunu gösterdi. Standart antidepresan tedaviye bu maddelerden biri eklendiğinde etkisinin daha büyük olacağı düşünülüyor.

Statinler ve NAC’leri kullananlar arasında bazı bağırsak semptomları olmasına rağmen, hiçbir önemli yan etki gözlemlenmedi. Denemeler sadece 4 ila 12 hafta sürdüğü için uzun vadede yan etkileri izlenemedi.

Kaynak;

Science Beta