/

Amerika’daki Ormanlar Sibirya Ormanlarına etki ediyor !

4 dakikalık içerik

Ormanlar dünya üzerindeki en önemli habitatların başında gelmektedir. Bölgesel olarak iklimsel durumu etkileyen ormanlık alanların tarım arazisi açmak, doğal yangınlar gibi çeşitli sebeplerle kaybı artmakta bu durum ise o bölgelerde çeşitli iklimsel etkiler oluşturmaktadır.

Son çalışma ile orman kaybının sadece bölgesel iklimi değil, dünya üzerinde uzak noktaları da etkilediği ortaya çıkarıldı. Yayınlanan son çalışmaya göre orman kayıpları, küresel iklimi ve havasal olayları etkileyerek kendilerinden çok daha uzak noktalarda etkiler ortaya çıkarabilmekteler.

sibirya kurdu

Araştırmacılardan Abigail Swann, araştırmacıların orman kayıplarının ekosisteme olan etkisini ve bölgesel sıcaklık değişimlerine olan etkisini açıkladıklarını, ama küresel iklime nasıl etki ettiğini net bir şekilde belirlemediklerini anlatıyor ve ekliyor; “Biz sadece büyük ölçekte etkileri hakkında düşünmeye başladık.”. Yani Abigail Swann ve ekibi, ormanların yok olmasının, küresel boyutta nasıl etkiler yaratabileceğini araştırmışlar. Bir kıtadaki ormanın yok olmasının diğer kıtalarda bulunan ormanlara etkisi olup olmadığı sorusundan yola çıkıyorlar. Bu sorunun cevabını ise çeşitli kıtalarda bulunan ormanlık doku ve diğer vejetasyonları modelleyerek araştırmışlar.

Yaptıkları çalışmada ilk olarak Kuzey Amerika’nın batı bölgelerine odaklanan araştırmacılar, buradaki kuru, sıcak ve böcek problemi olan ormanlar üzerine modelleme çalışmaları gerçekleştirmişler. İlk modelde bu bölgedeki orman kayıplarının Sibirya’da soğumaya sebep olabileceğini ortaya koymuşlar.

ormanlar

Bu durum ise Sibirya’daki orman ağaçlarının büyümesinin yavaşlamasına sebep olabilecek bir sonuç. İkinci durumda ise Amazon yağmur ormanlarındaki kayıplar yine Sibirya’da soğumaya sebep olurken, Kuzey Amerika’nın güney doğu bölgelerinde vejetasyona olumlu etkileri olabileceği ortaya çıkmış.

Ormanlar küresel iklimi etkiliyor

Çalışma sonunda orman kayıplarının birleşik etkisinin küresel ölçekte iklimi çok farklı etkileye bileceği ve doğrusal olarak toplamlarından farklı değişimlere sebep olabileceği ortaya konmuş. Yani bir ormanlık dokuların bozulmasıyla ortaya çıkan iklimsel etki sadece kendi çevreleriyle kısıtlı değil.

ormanlar

Araştırmacılar bu çalışmada sadece orman kayıpları ile ilgili modeller geliştirdiklerini belirtiyorlar. Ancak farklı parametrelerle farklı küresel iklim değişikliklerinin ortaya çıkabileceğinin de altını çiziyorlar. PLOS ONE’da yayınlanan bu modelleme çalışması küresel iklim değişikliğine etki eden faktörlerin daha belirgin ortaya konması ve iklim değişiminden daha az etkilenmek için önemli bir çalışma olarak öne çıkıyor.


PLOS ONE