Kanser
//

Akciğer Kanseri Hastaları için “Pralsetinib” Akıllı İlacı FDA Onayı Aldı

3 dakikalık içerik

Dördüncü evre pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri teşhisi konulmuş hastalar için “Pralsetinib (Gavretom)” ismi verilen akıllı ilaç ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından hızlandırılmış onay aldı. 4 Eylül 2020 tarihinde onaylanan Pralsetinib ilacı eşzamanlı olarak, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden ek tanı olarak Oncomine ™ Dx Hedef (ODxT) Testini (Life Technologies Corporation) onayını aldı.

9 Ağustos 2023’te FDA metastatik RET füzyon pozitif olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri teşhisi konulmuş yetişkin bireyler için pralsetinibe normal onayı verildi.

Akciğer kanseri

Pralsetinib ilacı daha önce ARROW denemesinde var olan kayıtlı 114 teşhiste genel yanıt oranı ve yanıt süresi temel alınarak küçük hücreli dışı akciğer kanseri kullanım alanı için hızlandırılmış onay verilmişti. Normal onay alması için 114 hastaya ilave olarak 123 hasta 25 aylık takip süreci değerlendirildi. Hastalara hastalık ilerlemesi durana kadar pralsetinib verildi.

Pralsetinib ilacının etkisi tümörlerde RET genetik değişikliği görülen bireylerdeki ARROW klinik çalışmasında araştırıldı. Profesör Dr. Mustafa Özdoğan’ın Web sitesinde yayınladığı rapora göre; RET gen değişikliklerinin açıklanması için yeni nesil dizilme floresan hibridizasyon kullanılarak yerel laboratuvarda ileriye dönük olarak belirlendi.

Pralsetinib ilacının etkinliği daha önce kemoterapi ve ışın tedavisi gören hastalardan 87’sinde değerlendirildi. Genel yanıt oranının yüzde 57 olduğu açıklanan ilacı kullanan bireylerin yüzde 80’i altı aydan uzun süren yanıtlar verdi.

Ayrıca daha önce tedavi almayan 27 hastada değerlendirilen pralsetinib ilacının genel yanıt oranının yüzde 70 olduğu açıklandı. Aç karnına alınması tavsiye edilen Pralsetinib akıllı ilacının önerilen doz alımının günde 400 mg olduğu ifade edildi.

Akciğer kanseri tedavisi

Kaynakça:

Mustafa Özdoğan