/

ABD Ordusu Savaşa Hazır İlk Lazer Silahını Test Etti

5 dakikalık içerik

“ABD ordusunun geleneksel ateşli silahlar için kurşunu mu bitti yoksa bu silahlar  artık çok mu maliyetli ?”

İnsanlık tarihindeki muharebelerin evrimi coğrafya, kaynaklar ve bunlara bağlı olarak zamanın teknolojisi ile doğru orantılı taktikler ve strateji olarak gelişmiştir. İlk olarak göğüs mesafesinde gerçekleşen meydan muharebeleri yay, sapan, mancınık gibi savaş aletleri ile daha geniş alana yayılmış, ateşli silahlar ile birlikte seviye atlamıştır. Fakat 20. yüzyıla kadar ateşli silahların şarj süresinin çok uzun oluşu vb. nedenler ile muharebeler geniş “nizami ordular” ile, yine coğrafyanın koşullarına göre iyi konum alma ve nihayetinde hedefi imha için onun konumunu işgal ederek yakın temas ile neticelendirme stratejilerine dayanmaktaydı.

20. Yüzyılın başlarında ateşli silahların şarj süresinin oldukça kısalması ve Mustafa Kemal Atatürk gibi bir savaş stratejisi uzmanının sahneye çıkması ile “çağdaş gayrinizami harp doktrininin” oluşması, sahada geniş nizami orduların konumlanması stratejisini oldukça dezavantajlı bir duruma getirdi.

Günümüzde ise hala işlevsel olmasına rağmen, ufak gruplar halinde gizlilik ilkesine dayalı manevra kabiliyetine sahip piyadelerin, motorize intikallerinde özellikle insansız hava araçlarına karşı istihbarat ve ateş gücü olarak nispeten dezavantajlı konuma gelmeye başlamasına karşı ABD ordusu lazer teknolojisi ile üstünlük sağlamayı hedefliyor.

Lazer teknolojisi tabanlı silahlar, ateşli silahlara nazaran yerçekimi, rüzgârın esme hızı gibi fiziksel şartlardan etkilenmemesi gibi avantajları ile manevra kabiliyeti ani ve hızlı olabilen insansız hava araçlarının yanı sıra, topçu birlikleri, havan topu gibi unsurlara karşı da daha isabetli ve rijit mütekabiliyeti ile cevap verme potansiyeli taşıyor.

ABD ordusu bu minvalde tarihteki ilk LAZER silahını envanterine katmak için Oklahoma, Fort Sille’deki üssünde Stryker askeri aracına (ABD ordusuna ait çok tekerlekli, zırhlı personel aracı) yerleştirdiği 50 kilowatt kapasitedeki LAZER silahının, sahadaki operasyon kabiliyetini test etti. Testlerde , LAZER cihazı bilhassa kısa menzilli hava savunması senaryolarında insansız hava araçları, roketler, topçu ve havan saldırılarına karşı bir dizi sınavdan geçti.

Yapılan testlerin başarılı olduğu ve neticesinde dört adet lazer monteli Stryker’dan oluşan ilk müfrezenin 2022’nin başlarında ordu saflarına katılması öngörülüyor. Orgeneral L. Neil Thurgood basına yaptığı açıklamada bu teknolojinin ABD ordusunda, bu teknolojideki ilk deneme olduğuna vurgu yaparken, satın alma direktörü Thurgood, teknolojinin kullanıma hazır olduğunun ve bunun oyunu değiştiren yeni bir çağ açtığını ifade etti.

Lazer teknolojisi ismini Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” kelimelerinin baş harflerinden alır ve bu, “ışığın uyarılmış ışıma ile yükseltilmesi” anlamına gelir. Lazerin ana çalışma prensibini oluşturan uyarılmış ışıma konsepti ilk olarak 1917 yılında Albert Einstein tarafından öne sürülmüştür. 1960 yılında Theodore Maiman yakut kristalinden lazer ışımasını elde etmiş ve lazerinin varlığını kanıtlamıştır. Günümüzde lazer ışını endüstriyel süreçlerde, mühendislik alanında, tıpta, bilimsel araştırmalarda, meteorolojide, fiber optik iletişim, holografide ve savunma donanımlarında kullanılmaktadır.

Kaynaklar;

https://www.army.mil/article/249239/army_advances_first_laser_weapon_through_combat_shoot_off
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lazer